Certyfikaty

JAKOŚĆ W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA I EKOLOGII

POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

Troskę Cartiere Carrara (producenta marki BulkySoft) o środowisko i jego ochronę potwierdzają bardzo liczne certyfikaty, które uzyskał wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju i wprowadzając bardzo liczne rozwiązania. Sięgając po produkty marki BulkySoft masz pewność, że powstają one w warunkach pełnego poszanowania środowiska naturalnego i ochrony zasobów, spełniają niezbędne normy, powstają z surowców pozyskanych legalnie i są bezpieczne dla natury w całym cyklu życia.

EU Ecolabel

Europejskie oznaczenie przyznawane produktom, które w całym swoim cyklu życia (od pozyskania surowców, przez procesy produkcyjne i pakowanie, aż po użytkowanie i etap utylizacji) spełniają konkretne wytyczne. Ecolabel nazywa się „znakiem ekologicznej jakości produktu”. W przypadku artykułów celulozowych BulkySoft został on przyznany za spełnienie kryteriów tj. ograniczenie uwalniania substancji toksycznych do wody, łagodzenie szkód środowiskowych i zagrożeń związanych z użytkowaniem energii, zapobieganie zagrożeniom dla środowiska i ludzkiego zdrowia eliminując stosowanie niebezpiecznych substancji oraz stosowanie zasad zrównoważonego zarządzania w celu ochrony lasów.

FSC

Znana na całym świecie norma odnosząca się do materiałów pochodzenia leśnego (drewno, papier, celuloza), z których wykonuje się różnego rodzaju produktu. Przyznanie go poświadcza, że firma pozyskuje surowce bez naruszania bogactw biologicznych i struktury lasów, korzysta z surowców pochodzących z odpowiednio zarządzanej gospodarki leśnej. Wszystkie produkty oznaczone tym certyfikatem zostały poddane szczegółowej weryfikacji w całym cyklu życia – od ich pochodzenia, po przeznaczenie końcowe.

PEFC

Ten certyfikat zapewnia, że producent wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, a produkty powstają z legalnie pozyskanych surowców drewnopodobnych, pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych. Pod względem certyfikowanej powierzchni PEFC jest największą w świecie niezależną, pozarządową organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa.

Blue Angel

The German Ecolabel

Cartiere Carrara uzyskała ten niemiecki certyfikat za m.in. niskie zużycie wody i energii w procesach produkcyjnych, wytwarzanie produktów z recyklingu oraz uzyskanie szczególnie niskiego poziomu szkodliwych materiałów. Jego przyznanie poprzedza rygorystyczna analiza oszczędności surowców, oszczędności zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, eliminację lub ograniczenie ilości odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych.

ISEGA

Product Safety with Letter and Seal

Certyfikat uzyskany dla papieru, który przeznaczony jest do bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz do kontaktu z ciałem człowieka – to dowód na stosowanie wyselekcjonowanych surowców z kontrolowanych źródeł. Potwierdza, że ręczniki lub czyściwo są w 100% bezpieczne, higieniczne, pozbawione metali ciężkich i wykonane z czystej celulozy.

CHSA

Soft Tissue Standard Certification Mark

Cartiere Carrara należy do Stowarzyszenia CHSA, przechodząc trudny proces audytu i spełniając liczne rygorystyczne wymagania. Oznacza to, że należy do elitarnego grona firm, dostarczających produkty wysokiej jakości, realizuje etyczną i zrównoważoną politykę i jest liderem w swojej branży.

BRC

Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności

Certyfikat poświadcza, że produkty są uzyskiwane zgodnie z określonymi standardami jakości i wymaganiami. Jest to międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, która zobowiązuje firmę do wdrożenia systemów HACCP, GPH (Dobra Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i jest to dla klientów znak, że dołożono wszelkich starań do tego, by produkty były bezpieczne i spełniały kryteria wysokiej jakości. Cartiere Carrara uzyskała certyfikat BRC Packaging and Packaging Materials (jest to rozszerzenie podstawowego certyfikatu), który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań.

ISO 50001

SGS System Certification

Cartiere Carrara dobrowolnie przyjęła wymagania tej normy, które dotyczą tworzenia i doskonalenia systemu zarządzania energią, opartym na pomiarach zużycia, zbieraniu danych i ich szczegółowej analizie. Dzięki temu możliwe było optymalizowanie procesów produkcyjnych i racjonalne wykorzystywanie energii. Warto też dodać, że producent wdrożył rozwiązania, mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i jednocześnie dąży do zminimalizowania jej zużycia na każdy kilogram wyprodukowanego papieru.

IFS HCP

Standard odnoszący się m.in. do produktów kosmetycznych i higieny osobistej, chemii gospodarczej (np. odświeżacze powietrza) czy produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością typu non-food. Certyfikat ten przyznawany jest producentom, którzy zapewniają wysoką jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, spełniającym szereg wymagań.

ISO 14001:2015 DNV

GL Environmental System Certification

Międzynarodowy certyfikat przyznawany jest firmom i organizacjom przestrzegającym przepisów prawa w zakresie zarządzania środowiskowego. Uzyskanie go przez Cartiere Carrara potwierdza wypełnianie przez producenta zobowiązań środowiskowych, zmniejszanie wpływu na środowisko i takie zarządzanie, by stale poprawiać swoje wyniki w tym zakresie.

ISO 9001:2015 DNV

GL Environmental System Certification

Norma związana z zarządzaniem jakością, którą Cartiere Carrara uzyskało w zakresie kierowania swoimi oddzialami. Jest to uznany na całym świecie certyfikat przyznawany organizacjom, które dążą do zwiększania efektywności i wydajności procesów wewnętrznych, aby zapewnić swoim klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

OK compost TUV Austria

Producent marki BulkySoft posiada dwa rodzaje tego certyfikatu, który odnosi się do opakowań i produktów kompostowalnych: OK compost INDUSTRIAL (gwarancja kompostowalności w warunkach przemysłowych) oraz OK compost HOME (gwarancja kompostowalności w warunkach przydomowych). Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie objętości odpadów organicznych, a uzyskany kompost może być wykorzystywany do różnego rodzaju celów rolnych i ogrodniczych.

PRODUKTY BULKYSOFT

WYRÓŻNIONE LAUREM KLIENTA 2020 I ZNAKIEM EKO MARKA 2021

Wprowadzone przez nas na polski rynek produkty BulkySoft szybko zyskały bardzo duże uznanie w oczach użytkowników, czego efektem było otrzymanie prestiżowych wyróżnień. W 2020 roku otrzymały Laur Klienta w kategorii Ekologiczne Strategie w Biznesie i Przemyśle, a rok później zostały wyróżnione przez Redakcję Forum Biznesu znakiem „EKO MARKA – Jakość, Zaufanie, Renoma”.

Otrzymane wyróżnienia są potwierdzeniem tego, że producent marki Cartiere Carrara ma ugruntowaną pozycję rynkową, innowacyjny i przyjazny środowisku sposób wytwarzania, a same produkty mają wysoką jakość i ekologiczny skład, przez co mają jak najmniejszy wpływ na otoczenie.

Jakość, która mieści się w ramach prawdziwej ekologii – dzięki artykułom BulkySoft Comfort można ograniczyć zużycie, generować mniej odpadów, zmniejszać ślad węglowy. Większa wydajność i najwyższa jakość produktów pozwala na ograniczenie zakupów i transportu. Systemy dozowania ręczników, mydła i papierów umożliwiają pełną kontrolę zużycia wkładów, a więc kupować tylko wtedy, kiedy to konieczne.